NMS

 

Vanuit Arnhem bestier ik sinds jaar en dag mijn kleine toko onder de naam Nooit Meer Slapen (NMS). Het werk van een freelancer heeft vaak het karakter van een handreiking: brandje blussen hier, deadline halen daar. Daaruit kunnen overigens hechte zakelijke relaties ontstaan. De afgelopen jaren ligt de nadruk van mijn werkzaamheden vooral op het schrijven voor en de eindredactie van vaktijdschriften. Steeds vaker is daarbij uit kostenoverwegingen sprake van het combineren van eindredactie en een deel van de opmaak. 

Daarnaast ben ik in april 2014 onder de naam DeLaRi gestart met het uitgeven van one-issue-magazines in controlled circulation. Jaarlijks verschijnt er 1.